none
 › De Stichting Norauto

De Stichting Norauto

“Net zoals mensen in goede gezondheid hun solidariteit moeten betuigen aan diegenen die ervan beroofd zijn, zo moet een gezond bedrijf ook blijk geven van  deze solidariteit.  Dit is de rol die werd  toevertrouwd aan de stichting Norauto ».

Eric Derville, president van de stichting Norauto

De stichting Norauto werd opgericht in februari 2005. Het doel is acties te steunen van verschillende verenigingen door middel van projecten. 

Het principe: u stelt uw project voor aan de stichting, voor een vastgelegde datum. Uw project wordt vervolgens onderzocht door een jury. 

Welk soort projecten worden ondersteund? Verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, milieubescherming, … kunnen hun project indienen bij de stichting Norauto als deze projecten vallen binnen het kader van volgende lijnen:

  • Gelijke kansen voor Mobiliteit
  • Gelijke kansen voor het Rijbewijs
  • Noodmaatregelen voor de verkeersveiligheid
  • Promotie van een ecologisch bewust Rijgedrag

Als u wil weten welke projecten in aanmerking komen, bezoek dan onze site www.norauto.fr/fondation . Hier kan u al onze selectiecriteria vinden en hebt u de mogelijkheid om uw kandidatuur in te dienen.
Omdat het hier over een Frans initiatief gaat kan u de website enkel raadplegen in het Frans.

Omhoog