Lampen

De hier verzamelde gegevens worden automatisch verwerkt door Auto5 en/of Norauto International. Zo weten wij welk type wagen u heeft, en kunnen wij u producten voorstellen die compatibel zijn met uw wagen. Dit veld is verplicht. Deze gegevens zijn bestemd voor: AUTO5, MOBIVIA (de groep waartoe AUTO5 behoort), de door AUTO5 geautoriseerde dienstverleners (het gaat om externe of interne dienstverleners van de Groep MOBIVIA), en de partners van AUTO5 indien u aanvaardt hun marketingboodschappen te ontvangen. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens: recht van toegang, van rectificatie, van uitwissing, van gegevensoverdraagbaarheid en van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omwille van gerechtvaardigd belang. U hebt het recht om algemene of specifieke richtlijnen te geven met betrekking tot de bewaring, het uitwissen of het gebruik van uw gegevens na uw overlijden. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met: Dienst Digitale Marketing, Paepsemlaan 20, 1070 Anderlecht. U kunt ook een bericht sturen naar privacy@auto5.be Gelieve ons Charter over Persoonlijke Gegevens te raadplegen indien u meer informatie zou willen met betrekking tot de rechtsgronden voor de verwerking, de bewaringstermijnen en de geldende regels indien uw gegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. Voor bijkomende informatie of indien u een klacht wenst in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gelieve te surfen naar: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


  • Mijn Onderhoud Conform onderhoudsboekje
Voordelen Auto5

* Zie algemene verkoopsvoorwaarden

 

Lampen

Een goede verlichting met onze lampen voor koplampen.

Rijden bij nacht is de vijand van heel wat chauffeurs, het is dus van essentieel belang om een optimaal zicht op de weg te verzekeren. Daarom biedt Auto 5 u lampen voor koplampen met een lange levensduur.
Om elk ongeval te voorkomen, is het onze plicht om u in alle omstandigheden goede verlichting te verzekeren. Auto 5 biedt u zo lampen van uitstekende kwaliteit die snel kunnen worden gemonteerd door onze vakmensen en u een optimaal zicht, voor zowel dichtbij als veraf, verzekeren. Want een goed zicht is van essentieel belang voor uw veiligheid en die van de andere chauffeurs, en Auto 5 heeft dan ook lampen met een lange levensduur voor u voorzien.