Wanneer u inlogt op auto5.be via uw account op een sociaal netwerk, zal het sociaal netwerk u voorstellen om bepaalde persoonlijke gegevens over te dragen aan Auto5. Deze gegevens worden standaard geselecteerd, maar u kunt ervoor kiezen deze te wijzigen. De gegevens zullen dan automatisch verwerkt worden onder verantwoordelijkheid van Auto5 en/of NORAUTO International waardoor u kunt inloggen op uw Auto5-account, de gegevens opgevraagd kunnen worden nodig voor de creatie of het bijwerken van uw Auto5-rekening, en het voorgestelde product- en dienstenaanbod gepersonaliseerd kan worden. Auto5 is echter niet verantwoordelijk voor elk gebruik van uw gegevens door het sociale netwerk in kwestie waarvan u gebruik hebt gemaakt.

De bestemmelingen van de gegevens zijn: Auto5, MOBIVIA (Groep waartoe Auto5 behoort), de door Auto5 geautoriseerde dienstverleners (het gaat om externe of interne dienstverleners van de groep MOBIVIA).

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens: recht van toegang, van rectificatie, van uitwissing, van gegevensoverdraagbaarheid en van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omwille van gerechtvaardigd belang. U hebt het recht om algemene of specifieke richtlijnen te geven met betrekking tot de bewaring, het uitwissen of het gebruik van uw gegevens na uw overlijden.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met: Dienst Digitale Marketing, Paepsemlaan 20, 1070 Anderlecht. U kunt ook een bericht sturen naar privacy@auto5.be

Indien u meer informatie zou wensen, en meer wilt weten over de wettelijke grondslag of de bewaartermijn van uw gegevens, gelieve dan ons Charter voor Persoonlijke gegevens te lezen.